PERSNOTA 12 JUNI 2020

Zullen de ware helden gehoord worden?

Vandaag lanceren we de resultaten van een bevraging onder zorgkundigen. 1018 zorgkundigen namen hieraan deel. Ze hebben zich ongefilterd kunnen uitspreken. Wij hopen dat er naar hen wordt geluisterd. Zorgkundigen zijn vermoeid, uitgeput en voelen een enorme onmacht. Ze werden zelf getroffen door besmettingen maar gingen onvermoeid door met maar één doel voor ogen het beste geven van zichzelf voor het welzijn en de gezondheid van hun bewoners/cliënten, hun naasten en familieleden. Hun vertrouwen in de overheid is zoek en dit is jammer.

We houden deze bevraging met het oog op de toekomst. We willen niemand met de vinger wijzen. Maar als er een nieuwe uitbraak komt dan willen we dat de werkomstandigheden in orde zijn. De veiligheid van bewoners/cliënten, patiënten en hun familie gewaarborgd is. Er zijn heel veel zorgkundigen en personeelsleden uitgevallen door ziekte. We willen dat alle richtlijnen correct en onderbouwd zijn en ook worden opgevolgd. We willen dat er geïnvesteerd wordt in opleiding en in ons beroep.

Zorgkundigen kunnen heel veel aan. Ze hebben ingesprongen voor collega's die ziek werden, extra uren gedraaid en personeelsleden op oudere leeftijd gingen soms weer grotere shiften werken. Daarom toont deze bevraging aan dat er op alle facetten werk aan de winkel is om in de toekomst de werkomstandigheden 'normaal' te maken. Dat wil zeggen met voldoende beschermings- en ontsmettingsmateriaal, met duidelijke instructies ingeval specifieke omstandigheden zich voordoen zoals bij deze pandemie die moeten worden opgevolgd, het zonder aarzelen hertesten van bewoners en personeel wanneer een nieuwe uitbraak wordt vermoed, en het uitrusten van de WZC van zodra een pandemie zich voordoet met het nodige materiaal zoals in dit geval met voldoende zuurstof voor de bewoners. Er mogen geen tussenbeslissingen zijn bij een mogelijke uitbraak, er moet gewoon worden overgegaan tot het hertesten. Jammer genoeg wordt tot op vandaag, na drie maand COVID19, dit nog steeds in twijfel getrokken of geminimaliseerd. In sommige WZC zijn de personeelsleden met een bang hart naar het werk moeten gaan en met een bang hart terug naar huis gekeerd.

Na drie maand keihard werken in moeilijke COVID19 omstandigheden willen de zorgkundigen doorgaan voor hun bewoners/cliënten en patiënten. Ondanks de vermoeidheid die er is ingeslopen. Maar ze vragen ook heel duidelijk dat er onverbloemd wordt vastgesteld dat te veel elementen tot zelfs op vandaag nog ontbreken om te kunnen spreken van een voldoende uitrusting van de werkomstandigheden in een crisis. Te vaak hebben zorgkundigen horen verklaren dat het in orde was, terwijl het beter is om helder de analyse te maken en de noden op te lossen.

Te vaak werd er in het verleden niet geluisterd naar de zorgkundigen toen ze smeekten om een betere kwaliteit van zorg te mogen geven aan hun bewoners/cliënten en patiënten.

Er is onvoldoende geïnvesteerd in de basisopleiding en in navormingen. Deze COVID19 crisis legt de gevolgen hiervan pijnlijk bloot.

Vandaag doen we een oproep aan alle verantwoordelijken en politici heel klaar en duidelijk.

We willen gehoord worden! We willen kwaliteit van zorg leveren aan onze bewoners/cliënten en patiënten! We willen dat er geïnvesteerd wordt in onze basisopleiding, navorming en in ons beroep! We willen dat er geïnvesteerd wordt in kwaliteit van zorg! We willen dat de overheid zorgt dat we voorbereid zijn tegen een nieuwe uitbraak. Wij hebben maar één doel voor ogen. Het fysiek en psychisch welzijn van onze kwetsbare bewoners/ cliënten en patiënten.

Als we dit in onze welvaarstaat niet meer kunnen opbrengen dan laten we onze bewoners/cliënten, patiënten en hun zorgverleners volledig in de steek!

Geef onze helden de kans om beluisterd te worden via hun vertegenwoordigers.