Beste zorgkundigen,

De commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers behandelt momenteel het volgende onderwerp:

De hervorming van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Dit thema bevat de volgende clusters

1) De hervorming van de gezondheidszorgberoepen op zich;

2) De samenwerking tussen de zorgverleners, het multidisciplinaire karakter en de continuïteit van de zorgen;

3) De bevoegdheden en voorwaarden die vereist zijn om het beroep te kunnen uitoefenen.

 De commissie heeft beslist om op woensdag  13 juni 2018 om 14u15 hoorzittingen over dit onderwerp te houden met vertegenwoordigers van de verpleegkundigen en zorgkundigen.

 De commissie wenst de volgende instellingen en personen te horen:

  • De Algemene Unie van Van Verpleegkundigen van België (AUVB) (een nederlandstalige vertegenwoordiger);
  • Het Coupole des Infirmiers Francophones Indépendants (CIFI) ;
  • De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) ;
  • De Belgische Vereniging voor zorgkundigen (Befezo);
  • De Federale raad voor Verpleegkunde;
  • Een vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid.

De hoorzittingen zullen plaatsvinden in de Kamer (ingang: Leuvenseweg 48).

Het gaat op een openbare hoorzitting waar het publiek de hoorzitting kan bijwonen.