Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf kunnen voortaan ook Vlaamse financiering krijgen voor de aanwerving van medewerkers met een achtergrond buiten de klassieke zorgberoepen.

Zo kunnen logistieke medewerkers aangesteld worden die tegelijk ook taken uit handen nemen van de verpleegkundigen en zorgkundigen zodat die zich kunnen focussen op de zorg. Daarnaast kunnen er ook medewerkers met andere diploma’s tewerkgesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan filosofen, muziektherapeuten, masters in de lichamelijke opvoeding, masters in drama of dans.

De woonzorgcentra kunnen ook tijdelijk zelfstandige verpleegkundigen of verpleegkundigen verbonden aan een andere zorgvoorziening in dienst nemen

De Vlaamse Regering keurde daarvoor afgelopen vrijdag een besluit goed dat een aantal wijzigingen voorziet in de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.