Beste zorgkundigen

Rond de upgrade van het takenpakket van de zorgkundigen bestaan nog heel wat vragen.

Het kabinet De Block heeft samen met de juridische dienst van de FOD Volksgezondheid een "FAQ" opgemaakt die al antwoord kan geven op veel gestelde vragen.

U vindt dit terug in bijlage.

We beseffen als BEFEZO dat er nog heel wat vragen leven rond de opleiding van 150 uur.

We kunnen op heel wat van die vragen nog geen duidelijk antwoord geven.

Binnen de sector moeten nog héél wat gesprekken gevoerd worden m.b.t. de bijkomende vroming en de modaliteiten.

Dit wordt een gigantische uitdaging.

We blijven dit verder opvolgen in overleg met de sociale partners en de betrokken kabinetten. 

Bij vragen kan je steeds terecht op ons emailadres info@zorgkundigen.be