Beste zorgkundige,

We brengen u de resultaten van onze bevraging aan onze zorgkundigen. 

Het is duidelijk dat het water boven de lippen staat van onze zorgkundigen zowel in de thuiszorg, thuisverpleging, WZC en acute ziekenhuizen.

We blijven verder inspanningen leveren om dit aan te kaarten. 

Onze bewoners bewoners en patiënten verdienen het om goed door ons te worden verzorgd. 

We haalden met onze bevraging ruim de media. 

De resultaten vindt u in bijlage.

Beste zorgkundigen, 

Namens ons bestuur wensen wij onze enorme waardering uit te spreken voor het harde werk die jullie leveren in bijzonder moeilijke omstandigheden.

Namen het voltallige bestuur.