Beste zorgkundige

Als BEFEZO hadden we begin november beslist binnen ons bestuur, na de vele reacties die we kregen van zorgkundigen, om opnieuw een bevraging te lanceren onder de zorgkundigen.

Deze resultaten werden overgemaakt aan de verantwoordleijke ministers en de betrokken commissieleden in Vlaams parlement.

Vanuit BEFEZO wed ook een persnota verstuurd.

U leest de resultaten van de bevraging in bijlage alsook de persnota die werd uitgestuurd.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur van BEFEZO