Beste,

Op 13/02 lanceerden we samen met het NVKVV een bevraging als voorbereiding op de adviesgroep zorgkundige.

Met deze bevraging wilden we de prioriteiten aanduiden vanuit BEFEZO en NVKVV om de kwaliteit van de (opleiding) zorgkundige te versterken.

Met deze resultaten gaan we aan de slag binnen de verschillende werkgroepen van de adviesgroep zorgkundigen. 

Vanuit NVKVV en BEFEZO werden de resultaten ook geanalyseerd en overgemaakt aan de Vlaamse commissie onderwijs en welzijn.

U kan zelf de resultaten en de analyse nalezen in de bijlagen.

 

Vriendelijke groeten namens het bestuur van BEFEZO,

Cappelier Paul

Voorzitter BEFEZO