Beste zorgkundige,

 

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste op 2 september 2020 een gewijzigd kader voor een bezoekregeling in de woonzorgcentra uit te werken.
Deze algemene principes zijn van toepassing vanaf maandag 7 september 2020 op alle erkende woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, erkende en aangemelde centra voor herstelverblijf, erkende en aangemelde groepen van assistentiewoningen en erkende serviceflatgebouwen die infrastructureel gelinkt zijn aan een woonzorgcentrum, hierna ‘voorzieningen’ genoemd.

U vindt de richtlijn in bijlage.

Vriendelijke groet,

 

namens bestuur BEFEZO