Beste zorgkundigen,

De Vlaamse regering heeft samen met de vakorganisaties en werkgeversorganisaties een nieuw sociaal akkoord afgeloten met de Vlaamse zorgsector.

In bijlage het volledig akkoord.

Met dank aan de inspanningen van de Vlaamse regering en sociale partners.

 

Vriendelijke groet,

Het bestuur