Zorgkundigen stappen mee op in betoging van de vakbonden voor betere ouderenzorg.

De voorbije jaren kregen de soms moeilijke situaties in woonzorgcentra geregeld aandacht in de pers. Het personeelstekort en de werkdruk zijn in de meeste woonzorgcentra zeer hoog. Deze problemen zijn niet nieuw en zijn ook niet de schuld van de werknemers. De vakorganisaties vragen aan de huidige Vlaamse regering en de democratische politieke partijen om zich vóór de verkiezingen te engageren voor een sociaal investeringsplan in de ouderenzorg en de essentiële aanwerving van ongeveer 6.000 personeelsleden tegen 2023. Dit is een oproep die we vanuit BEFEZO mee willen ondersteunen. We waren dan ook met een delegatie aanwezig op deze actiedag, ook samen met enkele werkgevers van WZC. Ouderen blijven veel langer thuis wonen dan vroeger en verhuizen pas naar een woonzorgcentrum als het echt niet meer anders kan. De bewoners van woonzorgcentra hebben dan ook meer zorg en ondersteuning nodig dan vroeger het geval was.In de komende jaren zal personeel moeten bijkomen om kwalitatieve en menselijke zorg te kunnen verzekeren én om de werkdruk te verminderen.

Vandaag zijn er ruim 80.000 zorgkundigen geregistreerd binnen Vlaanderen. Naast de verpleegkundigen zijn de zorgkundigen het grootste knelpuntberoep binnen de gezondheidszorg. Het initiatief om jongeren van 14 jaar actief te mobiliseren naar het beleidsdomein zorg en welzijn is noodzakelijk en mee opgenomen in het actieplan 4.0.

Wij vragen de Vlaamse regering om druk te zetten op de Vlaamse zorgambassadeur om specifieke campagnes op te zetten voor een betere beeldvorming van de ouderenzorg en de zorgkundigen. In 2018 waren er 4.614 vacatures voor zorgkundigen. Op vandaag zijn meer dan 1200 openstaande vacatures niet ingevuld! De spanningsindicator van de VDAB bedraagt op vandaag 1,78 en neemt verder af. De spanningsindicator meet de krapte op de arbeidsmarkt. Hij geeft de verhouding weer tussen het aantal werkzoekenden en het aantal beschikbare vacatures. In 2008 waren 57 % van de openstaande vacatures voor zorgkundigen in de ouderenzorg. Voor verpleegkundigen was dit 45 % van de vacatures.

We ondersteunen volmondig de oproep van de vakorganisaties voor meer middelen en meer personeel in de ouderenzorg.

Het is tevens ook de taak van de overheid om er voor te zorgen dat er voldoende instroom komt binnen de zorgberoepen in de ouderenzorg. Een specifiek actieplan om de ouderenzorg en de beroepen in de ouderenzorg positief in beeld te brengen dringt zich meer dan ooit op.

Er is hier de voorbije jaren te weinig op ingezet om meer instroom te realiseren in de ouderenzorg. Vorige imagocampagnes waren vooral op de acute gezondheidszorg gericht met heel veel aandacht voor de bacheloropleidingen voor verpleegkunde. We hopen op een omslag en hopen dat in een volgende legislatuur meer aandacht kan en mag gaan naar de ouderenzorg. Zorgkundige blijft een boeiend, mooi en schitterend beroep waar we fier op zijn. We bezitten "de kunst van zorg".